VÅR TRO

Människan kan leva sitt liv helt på egen hand, att bygga sitt eget liv på sin egen grund och känna en tillfredsställelse i det. Men vi tror att människans djupaste längtan, den som aldrig riktigt kan tillfredsställas av tillgångar, mänskliga relationer eller självförverkligande är tänkt att möta sin uppfyllelse i relationen till Gud. Gud längtar efter en relation till varje människa också och det gör att han offrar allt för att visa människorna sin kärlek. Jesus är Gud själv som blev människa med ett uppdrag – att ge sitt liv på korset och vinna seger över döden när han fick liv igen. Vi tror att den som tror på Jesus, att han dött och uppstått, får evigt liv som en gåva när man dör.

Vi tror att Gud skapade jorden och formade människan till sin avbild med ett särskilt syfte i skapelsen. Detta innebär att du och jag har en särställning i skapelsen, en möjlighet till en relation med den levande guden. Vi tror också att varje människa påverkats av syndafallet så att vi har vänt Gud ryggen och behöver ett ingripande från Gud för att denna relation skulle bli hel igen. Vi tror att Gud själv blev människa i Jesus, Sonen, och att han gav sitt liv för vår räddning. Att hans stora uppdrag var att dö på korset för att var och en som tror på honom ska få evigt liv. Vi tror att den helige Ande, också Gud själv, tog sin plats i de troende på pingstdagen och vill bo även i oss och hjälpa oss i våra liv. Vi tror alltså att Gud är tre men ändå en, det som vi kallar treenigheten. Vi tror att vi som enskild församling är del av en världsvid kyrka av troende med många olika uttryck och teologiska ställningstaganden men med en gemensam kärna som kretsar kring Gud och vad han gjort för oss.

Vår församling välkomnar alla, troende eller inte troende, att vara med i gudstjänster och annan verksamhet, man behöver inte vara medlem för att delta. Vi döper den som själv kommit till tro på Jesus och uttrycker en längtan efter att leva sitt liv tillsammans med Jesus, alltså troendedop.

VÅR HISTORIA

År 1915 kom en kvinna vid namn Ebba Helander till Katrineholmstrakten. Hon är en av alla hjältar som ligger bakom församlingens historia. Ebba var nämligen den som så att säga tog pingstväckelsen till Katrineholmsbygden. Pingstväckelsen startade 10 år tidigare i USA och kom till Sverige efter några år. Den innebar att många blev kristna och många som redan var kristna fick uppleva en andlig förnyelse i sina liv.

Söndagen den 27 augusti 1916 valde 17 av dessa personer att organisera sig och startade en församling i ett hus i Duvelund, nära Katrineholm. Redan samma dag och dagen efter växte församlingen med ytterligare 19 personer som blev döpta. Detta var grunden för det som idag är Filadelfiaförsamlingen men som normalt kallas Pingstkyrkan. Denna gemenskap har sedan växt vidare, människor har kommit och gått under över 100 år och idag är vi ca 370 medlemmar i det som är Filadelfiaförsamlingen.

Vi är organiserade som en ideell förening med några anställda men vi vill främst betrakta oss som en gemenskap av troende, en slags stor familj av syskon där vi har samma Far, Gud själv.