Visionen som bygger vårt ungdomsarbete

I oktober 2010 bestämde sig vårt ungdomsråd (de som leder ungdomsarbetet) att grundligt fundera över varför vi jobbade som vi gjorde gällande ungdomarna. Det ledde till många diskussionskvällar och i februari 2011 hade de satt ihop ett dokument av tankegångar och riktlinjer. De presenterade alla delar och varför de hade tänkt som de gjort.

Söndagen den 22 jan var det dags igen att berätta om hur det hade gått under året. De har bland annat ökat både antal mötesbesökare och antal besökare under cafékvällarna på fredagarna. Visionen är att få se människors liv bli upp & ned vända i mötet med Jesus. Vad det betyder får du fråga dem om. Du kan t ex skicka ett mail till victoria [at] katrineholm.pingst.se och fråga.