Seniorer

För dig som har kommit en bit på vägen erbjuder vi olika träffar på dagtid. P g a pandemin är dessa träffar inställda så länge det behövs.

 

BÖNESAMLING

Varje tisdag kl 10.00 har vi bön i kyrkan

 

DAGLEDIGTRÄFFAR

Flera gånger per termin träffas vi för gemenskap och olika typer av andakter, se vår kalender för mer information.

 

TEMPELSÅNGARNA

Vi har även en sånggrupp som kallar sig Tempelsångarna. De har sångstunder på olika äldreboenden i Katrineholm.

tempelsångarna


BIBEL- OCH SAMTALSGRUPP

Vi har också en bibel- och samtalsgrupp som brukar träffas varannan fredag.


RPG

En annan grupp som brukar träffas och anordna dagledigträffar är RPG. När de träffas kan du också se i om du klickar på ”Kalender” i menyn.

Skulle du vilja gå med i RPG kan du höra av dig till Gun-Britt Ånfors 0150-10257 eller Wera Olovsson 0150-33215.

Du kan även besöka deras hemsida här: www.rpg-katrineholm.se

RPG