Internationellt

Vår församling kraftsamlar för Världens Barn

 

Som många av er redan sett på TV pågår nu insamlingen till Världens Barn. Kommande helg når insamlingen sin kulmen med TV-galan på fredag kväll, insamlingar av alla möjliga olika slag över hela Sverige på lördag och uppföljning söndag kväll på TV. I vår församling har vi varit med under flera år, framför allt med bössinsamling vid Willys och att vår SecondHand skänkt pengar. I år avråder man från insamling med bössor p.g.a. coronapandemin.

Nedan finns en länk, som gör det mycket lätt för var och en att vara med och ge sitt bidrag. Om du klickar på länken kommer du till en ”digital insamlingsbössa”. Där väljer du belopp och sättet du vill betala in på: kort eller swish. Allt som vi ger via den här digitala sparbössan summeras så vi ser hur mycket vi gett, men alla pengar går direkt till pg 901950-6, som är Radiohjälpens pg-konto.

Insamlingen slutar inte nu på söndag utan pågår fram till sista december. Vår digitala bössa stängs den 10 oktober, men finns det önskemål om längre tid kan vi låta den vara öppen mer. Här nedan hittar du länken. Klicka på den så kommer du till insamlingsbössan. Lycka till.

//Missionsrådet

https://bossan.varldensbarn.se/pingstfoersamlingen-i-katrineholm-samlar-in-foer-vaerldens-barn

 

Vi har ett engagemang som kyrka även utanför Katrineholm. Nedan ser du lite av de saker som vi är med i och som vi stödjer med hjälp av insamlade medel och överskottet från vår Second Hand-butik.

Ana & Ovidiu (till vänster i bilden tillsammans med sina medarbetare) har startat ett center i Medgidia i Rumänien, där de hjälper fattiga barn på olika sätt.

 

Pastorer och ledare i Assam i norra Indien 

Pastor i Istanbul i Turkiet

Sarah & Hamid, arbetar med Aktion Ibrahims arbete i Mellanöstern och Nordafrika.

ICBI:s arbete att ge pastorer och förkunnare i Kina en fördjupad kunskap i Guds ord. Läs mer.

PMU
Läs mer

Världens Barn
Läs mer

Barnens rätt
Läs mer

Burundihjälpen
Läs mer