Psalm 94

När jag säger: ”Min fot vacklar”, då är din nåd mitt stöd, Herre. När mitt inre är fullt av bekymmer, då gläder din tröst min själ…. Men Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa. (v 18–19, 22 Folkbibeln)