Psalm 90

Kom tillbaka, Herre! Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare! Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du plågat oss, lika många år som vi sett det onda…. och låt Herren vår Guds ljuvlighet vila över oss. Ge oss framgång med våra händers verk, (v 13-15, 17 Folkbibeln)