Psalm 9

Herre, jag vill prisa dig av allt mitt hjärta och berätta om alla dina under. Jag är glad, och jag jublar inför dig. Jag vill sjunga en lovsång till dig, du den Högste, som är Gud över alla gudar…. Du har försvarat mig och min sak som en rättvis domare…. Men Herren kommer att leva för all framtid. Han sitter på sin tron för att med rättvisa döma folken i världen. Alla som är förtryckta får komma till honom. Han räddar dem i deras svårigheter. Alla som känner ditt namn, Herre, räknar med din hjälp, för du har ännu aldrig övergett dem som litar på dig. (2-3, 5, 8-11 Levande bibeln)