Psalm 86

Hör mig, Herre, och svara mig, jag är hjälplös och fattig. Beskydda mig, jag är trogen, rädda din tjänare, som förtröstar på dig. Du är min Gud, förbarma dig, Herre, jag ropar till dig hela dagen. Låt din tjänare glädjas, Herre, jag sätter mitt hopp till dig. (v 1-4 Bibel 2000)