Psalm 84

De som har sin starkhet i Herren är lyckliga…. De kommer ständigt att växa i styrka…. Herren Gud är vårt ljus och vårt skydd. Han ger oss nåd och ära. Han undanhåller inget gott från dem som vandrar på hans vägar. Herre, du Gud över himmel och jord, välsignade är de som tror på dig. (v 6, 8, 12-13 Levande bibeln)