Psalm 8

Herre, vår Gud, ditt namns storhet uppfyller hela jorden och fyller himlen till brädden…. När jag ser din himmel och det du format med dina händer, månen och stjärnorna, som du har skapat då kan jag inte fatta att du bryr dig om en ynklig liten människa, att du över huvud taget lägger märke till henne! Och ändå har du gjort henne till skapelsens krona, och krönt henne med ära och härlighet. Bara du själv står över henne. Du har satt henne att härska över allt du har skapat. (2,4-7 Levande bibeln)