Psalm 77

Jag ropar till Herren. Jag ropar till honom så högt jag kan, för att han ska lyssna! Jag har ångest och ser ingen utväg mer. Till och med om nätterna ber jag och sträcker mina händer mot himlen. Det finns ingen tröst för mig…. i min oro kan jag inte få fram ett ord mer…. Har Herren övergett mig? Ska han aldrig mer hjälpa mig? Är hans kärlek borta för alltid? Har han svikit sitt löfte…. Jag kommer ihåg alla hans stora under. Dessa underbara gärningar är jämt och ständigt i mina tankar…. Du är en Gud som gör under! Du visar fortfarande din stora makt. (v 1-3, 5, 8-9, 12-13, 15 Levande bibeln)