Psalm 73

När jag ännu kände bitterhet och mina känslor var sårade, då var jag lika dum och ovetande som ett djur, och jag förstod dig inte. Trots detta älskar du mig! Du håller min högra hand! Du ska fortsätta att leda mig hela livet med din vishet och dina råd, och slutligen ska du ta emot mig med ära i din himmel. Vem känner jag i himlen utom dig? Och när jag känner dig, vad behöver jag då på jorden? Om jag blir sjuk till kropp och själ, så är ändå Gud min styrka! Han ger mig kraft att leva. (v 21–26 Levande bibeln)