Psalm 71

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg…. Själv vill jag alltid hoppas på dig, åter och åter sjunga ditt lov. Jag vill vittna om din trofasthet, ständigt vittna om den hjälp du ger…. Överge mig inte, o Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft för nya släkten…. Svåra öden har du låtit drabba mig, men du skall ge mig liv på nytt och åter dra mig upp ur djupen. (v 1-3, 14-15, 18, 20 Bibel 2000)