Psalm 69

Rädda mig, Gud, för vattnet står mig upp till halsen! Djupare och djupare sjunker jag i dyn, och vattnet bara stiger. Jag har skrikit mig hes och är alldeles utmattad. Mina ögon är svullna av gråt, och förgäves har jag sett efter dig, min Gud….  Gud, du vet så väl hur dåraktig jag har varit, och du känner till alla mina synder…. Men jag fortsätter att be till dig, Herre! Nu är tiden inne då du kommer att lyssna till mig. Du är beredd att ge mig din kärlek och godhet. Svara på min bön och rädda mig, eftersom du har lovat det. Dra upp mig ur detta träsk! Låt mig inte sjunka… Herre, svara på min bön, för din kärlek och godhet tröstar mig! Din nåd är så stor och så god. Herre, du vet att jag inte ser någon utväg längre. Göm dig inte för mig. Skynda dig, och kom och rädda mig…. Om ändå någon kunde visa medlidande! Det finns ingen som kan trösta mig…. Herre, befria mig från mitt elände och mitt lidande. Då ska jag prisa dig med min sång! I tacksamhet kommer jag att sjunga en lovsång till dig. (v 2-4, 6-7, 14-15, 17-18, 21, 30-31 Levande bibeln)