Psalm 68

Lovad är Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning. Gud är för oss en frälsningens Gud, hos Herren Gud finns en utväg från döden. (v 20-21 Bibel 2000)