Psalm 62

I stillhet väntar jag på att Herren ska befria mig. Bara från honom kommer min frälsning. Ja, han, endast han är min klippa, min räddare och mitt försvar. Varför skulle jag då vara rädd? (v 1-3 Levande bibeln)