Psalm 61

Gud, lyssna till mig! Hör min bön! Var jag än befinner mig, även om jag är långt borta vid jordens ände, ropar jag till dig om hjälp. När jag är svag och kraftlös leder du mig upp på den höga klippan. (v 1-3 Levande bibeln)