Psalm 6

Herre! Straffa mig inte på grund av din vrede! Visa medlidande med mig, Herre, för jag är svag! Gör mig frisk, för jag är sjuk till både kropp och själ. Mitt inre är fyllt av fruktan och mörker. Varför dröjer du så länge med att hjälpa mig…. Jag är utmattad av smärta, och varje natt är min kudde våt av tårar. Jag kan knappast se något, för mina ögon har åldrats och blivit svaga, på grund av vad alla mina fiender gjort mig. Lämna mig nu, ni onda män, för Herren har sett mina tårar och kommer att svara på alla mina böner. (v 1-4, 7-10 Levande bibeln)