Psalm 57

Gud, var barmhärtig mot mig! Jag vill gömma mig under dina vingars skugga tills stormen är över. Jag vill ropa till himlens Gud, han som ger mig allt vad jag behöver…. Gud, jag känner mig lugn och trygg! Inte att undra på att jag kan sjunga lovsånger till dig…. Din kärlek är oföränderlig. Ända upp till himlen räcker den. (2-3, 8, 11 Levande bibeln)