Psalm 55

Lyssna, Gud, till min bön, göm dig inte när jag ber om nåd, hör på mig och svara mig! Jag är rastlös av mitt bekymmer och våndas…. Mitt hjärta grips av ångest i mitt inre, Fruktan och bävan drabbar mig, skräck lamslår mig och jag säger: Tänk om jag hade vingar som duvan! Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo, ja, fly långt bort…. Men jag ropar till Gud, och Herren ska frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla…. jag förtröstar på dig. (v 2-3, 5-8, 17-18, 23-24 Folkbibeln)