Psalm 46

Gud är vår tillflykt och starkhet, en beprövad hjälp i våra svårigheter. Därför behöver vi inte vara rädda även om hela världen skulle gå under och bergen störta ner i havsdjupen, även om haven skulle brusa och dåna och bergen skaka… Bli tysta och stilla, och erkänn att jag är Gud! Jag står över alla folk och min makt sträcker sig över hela jorden (v 1-4, 11 Levande bibeln)