Psalm 38

Jag är uttröttad, nedbruten och förtvivlad. Herre, du vet vad jag längtar efter! Tänk att än en gång få hälsan tillbaka. Du hör varje suck…. Gång på gång är jag nära att falla, och jag plågas hela tiden av smärta. Jag bekänner min synd. Jag sörjer över vad jag har gjort…. Lämna mig inte, Herre! Gå inte bort, utan skynda dig att hjälpa mig, min Frälsare (v 9-10, 18-19, 22-23 Levande bibeln)