Psalm 37

Lita i stället på Herren. Var vänlig och god mot andra…. Gläd dig över Herren! Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta mest av allt önskar. Överlåt allt du gör åt Herren och bekymra dig inte om framtiden. Lita på honom, för han ska hjälpa dig. Alla kommer att se hur oskyldig du är, för Herren ska försvara dig och låta din rättfärdighet lysa som middagssolen. Visa tålamod, och vänta på att Herren ska gripa in. Var inte avundsjuk på ogudaktiga människor som har framgång. Låt inte din vrede ta överhanden! Och reta inte upp dig, för det gör dig bara illa…. När svåra tider kommer har han omsorg om dem… Herren leder goda människor, och han gläder sig över varje steg de tar. Om de faller blir de inte liggande, för Herren fattar dem vid handen och reser upp dem…. De kommer att leva tryggt i evighet…. Herren frälser de gudfruktiga! Han är deras räddning och deras tillflykt, när svårigheterna kommer. (v 3-8, 18, 23-24, 28, 39 Levande bibeln)