Psalm 34

Jag ropade till honom och han svarade mig, och han befriade mig från all min fruktan. De som ser upp till Herren kommer att stråla av glädje, och de kommer aldrig att bli besvikna. Det var precis vad som hände med mig. Jag orkade inte längre, och då ropade jag till Herren och han hörde mig. Han räddade mig ur alla svårigheter, för Herrens ängel ställer sig skyddande bredvid den som tar Gud på allvar…. Ja, Herren lyssnar när uppriktiga människor ropar till honom om hjälp och han räddar dem ur alla deras svårigheter. Herren är nära dem som är förtvivlade och han räddar dem som förlorat allt hopp. En god man får också uppleva lidande och smärta, han kommer inte undan det. Men Herren hjälper honom och skyddar honom. (v 5-8, 18-21 Levande bibeln)