Psalm 28

Jag ber dig om hjälp, Herre, för du är min trygghets klippa…. Prisa Herren, för han har lyssnat till mitt rop på hjälp! Han har gett mig ny kraft, och han skyddar mig för varje fara. Jag litade på honom och han hjälpte mig. Glädjen bubblar nu i mitt hjärta, och jag brister ut i lovsånger till honom. (v 1, 6-7 Levande bibeln)