Psalm 25

Herre, jag lyfter min själ till dig. Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas…. Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas…. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid…. Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre…. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! Se hur plågad och trött jag är…. Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig…. jag hoppas på dig. (v 1-5, 7, 15-17, 20-21 Folkbibeln)