Psalm 22

Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Varför vägrar du att hjälpa mig eller att ens lyssna till mina suckar? Dag och natt har jag gråtit och bett om din hjälp, men jag får inget svar…. Våra fäders lovsång omgav din tron. De litade på dig, och du befriade dem…. Herre, håll dig inte undan! Gud, min styrka, skynda dig och hjälp mig…. Jag ska stå upp inför församlingen och vittna om allt det underbara som du har gjort…. för han har inte slagit dövörat till för mina nödrop. Han har inte vänt sig bort ifrån mig. När jag ropade till honom svarade han mig. (v 1-5, 20, 23-25 Levande bibeln)