Psalm 145

Herren reser upp dem som har fallit och dem som är nertyngda av sina bördor. Allt levande ser förväntansfullt upp till dig för att få hjälp…. Han är nära dem som ärligt söker honom. (v 14-15, 18 Levande bibeln)

Det var vårt sista inlägg från Psaltaren. Idag på vår gudstjänst avslutar vi vår serie ”Guds svar på min oro”. Vi hoppas att du har blivit välsignad av dessa psalmversar.