Psalm 142

Jag ber högt till Gud! Jag ber om hans barmhärtighet och lägger fram mina problem för honom! Jag är färdig att ge upp, och bara han vet vart jag ska gå. (2-4 Levande bibeln)