Psalm 139

Herre, du genomskådar mig och vet allt om mig…. Även om du är långt borta från mig så vet du vad jag tänker…. Redan innan jag talar så vet du vad jag vill säga…. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand…. Jag kan aldrig gömma mig, utan att du ser mig…. Även om jag skyndar mig dit där solen går upp eller gömmer mig vid havets yttersta gräns, så kommer din hand att leda mig och din styrka att hjälpa mig…. Du har skapat min kropp med alla dess organ…. Du var där när mina ben formades i det tysta…. Du såg mig innan jag föddes och planerade varje dag i mitt liv…. Pröva mig, Gud! Känn mitt hjärta och pröva mina tankar! Visa mig om det finns något hos mig som gör dig bedrövad, och led mig på den väg som leder till dig. (1-2, 4-5, 7, 9-10, 14-16, 23-24 Levande bibeln)