Psalm 138

När jag ropade till dig om hjälp så lyssnade du till mig och gav mig ny kraft….  Ja, du är den högste, men trots det så tar du hand om de svaga…. Även när jag är omgiven av svårigheter, leder du mig tryggt genom dem…. Ja, Herre, du kommer också att göra allt för mig i framtiden, för din nåd tar aldrig slut. Det du har påbörjat, det kommer du också att slutföra. (v 3, 6-8 Levande bibeln)