Psalm 123

Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Som tjänaren ser mot sin herres hand…. så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. (v 1-2 Bibel 2000)