Psalm 121

Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp därifrån? Min hjälp kommer ifrån Herren, som har skapat himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du snavar och faller, för han vakar alltid över dig. Herren bryr sig om dig. Han står vid din sida för att försvara dig. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Han bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara dig för evigt. (v 1-8 Levande bibeln)