Psalm 118

När jag hade det svårt bad jag till Herren, och han svarade mig och befriade mig. Han står på min sida! Varför skulle jag då vara rädd? Vad kan människor göra mot mig? … Det är bättre att söka Herrens beskydd än att lita på människor…. De gjorde sitt bästa för att döda mig, men Herren hjälpte mig! Han är min styrka och min sång i stridens hetta, och nu har han låtit mig segra…. Jag behöver inte dö, i stället får jag leva och berätta vad han gjort. (v 5–6, 8, 13–14, 17 Levande bibeln)