Psalm 112

Lycklig den som fruktar Herren och finner sin glädje i hans bud…. Han bringas aldrig på fall, den rättfärdiges minne skall alltid bestå. Olycksbud behöver han inte frukta, hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren. Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan. (v 1, 6–8 Bibel 2000)