Psalm 107

Andra satt i djupaste mörker…. De hade trotsat Guds befallningar…. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål…. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor…. Den som är vis skall ge akt på detta och besinna Herrens godhet. (v 10–11, 13, 19–21, 43 Bibel 2000)