Psalm 100

Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop…. för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. (v 2, 5 Folkbibeln)