Psalm 10

Herre, varför står du så långt borta, varför gömmer du dig när jag behöver dig som bäst…. Herre, du känner till de ödmjuka människornas längtan. Du lyssnar till deras rop och tröstar deras hjärtan, och du hjälper dem. (1, 17 Levande bibeln)