Visionsgudstjänst

Söndagspredikan av Josefina Gniste.