Vad säger Bibeln om vaccin mot Covid-19?

Söndagspredikan av Lukas Gniste.