Vad är det att vara kristen?

Söndagspredikan av Patrik Rytterström.