En tro som bär

Söndagspredikan av Josefin Johansson.