Påskdagsgudstjänst

Söndagspredikan av Lukas Gniste.