Josefina och Lukas Gniste predikar på välkomstgudstjänst

Söndagspredikan av Josefina Gniste och Lukas Gniste.