Gud begränsar inte människor

Söndagspredikan av David Thornell.