Göran Skoog predikar

Söndagspredikan av Göran Skoog.