Goda förvaltare

Söndagspredikan av Joel Sundström.