Från tidspress till Guds frid

Söndagspredikan av Patrik Rytterström.