Ändå finns det hopp – för världen

Söndagspredikan av Josefin Johansson.