Ändå finns det hopp – för nutiden

Söndagspredikan av Lukas Gniste.